Prognoza roczna dolara

Pierwszy kwartał 2014 roku przyniesie osłabienie dolara względem innych walut europejskich w tym złotego. Wpływ na to w głównej mierze będą miały dwa czynniki:

- poprawnie stanu gospodarki amerykańskiej dzięki pieniądzom przeznaczonym na inwestycje;
- spowolnienie gospodarcze w Polsce i w innych krajach południowej Europy.

Nasi eksperci prognozują spadek dolara nawet do 3,06 zł.

W drugim kwartale roku kurs dolara jeszcze nie, co osłabnie. Przyczynią się do tego:

- nastroje związane z zadłużeniem oraz z możliwościami cięcia wydatków publicznych największej potęgi świata;
- poprawnie gospodarcze w państwach europejskich wywołane sezonowością prac.

Czynniki te spowodują umocnienie złotego do dolara. Ważną rzeczą, o której warto wspomnieć będzie obniżenie stóp procentowych, co przełoży się na niższe oprocentowanie kredytów w złotym. W połowie roku obstawimy na kształtowanie się waluty dolara do złotego na poziomie około 3,02-3,05.

W trzecim kwartale roku kursy walut nie ulegną dużym wahaniom. Dopiero końcówka trzeciego kwartału przyniesie powolny spadek naszej waluty do dolara. Głownie przyczynią się na to:

- chwilowe polepszenie koniunktury w gospodarce amerykańskiej spowodowane napływającymi pozytywnymi informacjami z spadku bezrobocia;
- pytanie na temat nowelizacji budżetu w Polsce.

Kurs dolara prognozujemy w przedziale 3,06-3,09 zł.

Czwarty kwartał roku nie będzie, należał do optymistycznych na rynkach światowych w tym też największej gospodarki Stanów Zjednoczonych. Przyczyni się do tego:

- wzrost bezrobocia i pogorszenie konsumpcji;
- dyskusja na temat budżetu wielu krajów.

Stany Zjednoczone tak tego nie odczują drastycznie jak Polska. Gdzie oprócz problemów z bezrobociem, dołączy brak inwestycji i wzrastający deficyt wydatków publicznych. Prognozujemy kurs dolara do złotego na koniec roku 3,10-3,13.

Reasumując, wszystko wskazuje, że gwałtownych spadków i wzrostów kursu USD/PLN nie będzie. Jedynie bańka spekulacyjna przez inwestorów i ukrywanie zadłużenia może wywołać nieprzewidziane kształtowanie się kursów.