dolar

Do południa wzrost kursu dolara, a po południu spadek przez OFE.

Wpływ OFE na kursy walutNasze prognozy na temat wzrostu kursu dolara potwierdzają się wyśmienicie. Dolar w środę 4 września przedpołudniem wzrósł do 3, 24 złotego. Pretekstem do kupna amerykańskiej waluty są dobre dane na temat ożywienia sektora przemysłowego oraz oczekiwanie na potwierdzenie o spadku bezrobocia do 7,3%. Niewielki spadek kursu USD do PLN w godzinach po południowych jest wywołany ogłoszeniem przez rząd Polski przeprowadzeniem reformy OFE. Reforma ta w głównej mierze zabierze nasze zgromadzone środki w funduszach na bieżące wypłaty z ZUS, a także zmniejszy dług publiczny. Środki w otwartych funduszach emerytalnych stanowią kilkaset miliardów, a więc są to potężne pieniądze i muszą po części wpłynąć na umocnienie złotego.

Średni kurs dolara.

Ustalanie średniego kursu dolara.

Sposób wyliczania średniego kursu walut NBP reguluje uchwała Zarządu NBP. Otóż przed godziną 11 (tj. czasem podania przez NBP informacji o wysokości średnich kursów walut), NBP pyta 10 wybranych banków, które kupują i sprzedają waluty za PLN o kursy kupna i sprzedaży waluty. Pyta po ile złotych banki płacą za walutę i za ile złotych sprzedają. Kursy takie wyrażone w PLN to kwotowania. Następnie „kwotowania są uśredniane” tzn. należy dodać kurs sprzedaży do kursu kupna waluty z każdego banku (10 banków) i dzielony przez 2. Dwa najwyższe i dwa najniższe (wyliczone w wyżej wymienionym sposobie) kursy są odrzucane, a z pozostałych jest liczony KURS ŚREDNI WALUT NBP (suma 6 uśrednionych kwotowań dzielona przez 6). I o to w taki sposób wyliczany jest kurs średni USD, czyli ile średnio złotych kosztuje w bankach 1 dolar.